W Wielką Sobotę święciliśmy pokarmy, które będziemy spożywać podczas wielkanocnego śniadania.