W Wielką Sobotę Dzieci Maryi prowadziły adorację przy Bożym Grobie.