uBoga droga

św. Wawrzyńca

Św. Wawrzyniec żył w III wieku w Rzymie, był diakonem. W starożytnym Kościele wyznaczono diakonów, którzy mieli zajmować się ubogimi. Św. Wawrzyniec zarządzał majątkiem Kościoła w Rzymie i opiekował się ubogimi. Był to czas, kiedy nie można było budować kościołów. Chrześcijanie musieli ukrywać się ze swoją wiarą. Msze odprawiano w domach albo w katakumbach, czyli w podziemnych cmentarzach. Za publiczne wyznawanie wiary w Chrystusa groziły prześladowania. Na męczęńską śmierć został skazany także papież Sykstus II.

[thaudio href=”http://www.malygosc.pl/files/13/11/15/526917_C59AcieC5BCka2010.mp3″][/thaudio]

Pytania:

1. Kim był św. Wawrzyniec?

2. Co oznacza słowo „diakon”?

DSC_6098