Zakończył się montaż daszku, wykonanego z gontu, na murze znajdującym się przy kościele od strony Kamieńca.