W Wielką Sobotę święciliśmy pokarmy, które spożyliśmy podczas świątecznego śniadania Wielkanocnego.