Po Liturgii Wielkiego Piątku nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego.