Po skończonych Ceremoniach Wielkiego Piątku rozpoczęła się adoracja Chrystusa w Bożym Grobie.