Po skończonych ceremoniach Wielkiego Czwartku adorowaliśmy Chrystusa w Ciemnicy. Adoracja trwała do rozpoczęcia Ceremonii Wielkiego Piątku.