W IV Niedzielę Adwentu, tj. 18 grudnia 2011 r., podczas uroczystej mszy św. o godz. 11.00, której przewodniczył nasz Rodak –  ks. generał Andrzej Urbański SDS, do grona ministrantów zostało przyjętych siedmiu nowych chłopców.

57 58 59 60