Łapanka

Karol zostaje księdzem

 

 

Karol w 1941 r., po śmierci swojego ojca, wstępuje do seminarium. Niestety w budynku seminarium znajdował się wtedy szpital niemiecki, więc klerycy mieszkali w Pałacu Arcybiskupim w Krakowie i w konspiracji przygotowywali się do kapłaństwa. Przez czas seminarium Karol musiał nadal pracować: najpierw w kamieniołomie na Zakrzówku, potem w zakładzie oczyszczania sody Solvay. Wielokrotnie, podczas łapanek urządzanych przez Niemców, życie Karola było wystawione na niebezpieczeństwo. Jednak jego anioł stróż chronił go skutecznie w każdej opresji.

W końcu nadszedł najszczęśliwszy dla Karola dzień, w dniu 1 listopada 1946 r. został wyświęcony na kapłana w kaplicy arybiskupiej przez Arcybiskupa krakowskiego, kardynała Adama Stefana Sapiehę. Dzień później odprawił swoją mszę św. prymicyjną – czyli pierwszą w życiu kapłana samodzielnie odprawioną mszę św. A to ważne dla Karola wydarzenie miało miejsce w Katedrze na Wawelu w romańskiej Krypcie św. Leonarda, czyli w najstarszej części katedry. Podczas mszy św. prymicyjnej usługiwał mu jego długoletni katecheta ks. Kazimierz Figlewicz. Wielka musiała być Jego radość. 17 lat wcześniej przyjmował małego Karola do ministrantów, a teraz asystuje mu przy mszy św!

Posłuchajcie kolejnego fragmentu z pamiętnika papieskiego anioła

Pytania na poniedziałek

1. Kiedy Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie?

2. Jak nazywał się ksiądz, który towarzyszył Karolowi Wojtyle w Mszy św. prymicyjnej w krypcie św. Leonarda na Wawelu?

3. Kto wyświęcił na księdza Karola Wojtyłę?