Dwie wielkie osoby XX wieku

Przyjaźń Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty

 

Zarówno Jan Paweł II jak i Agnes, bo takie imię nadano Matce Teresie na chrzcie, pochodzili z państw, gdzie ludzie mieli ograniczoną wolność. W obu krajach panował system komunistyczny. Była to pewna nić, która ich zawsze łączyła. Matka Teresa żyła w Kalkucie, w Indiach. Panuje tam bardzo niesprawiedliwy podział społeczeństwa na kasty. Najbiedniejsza kasta społeczna jest praktycznie wyjęta poza nawias społeczeństwa. Widząc wielkie ubóstwo, Agnes postanawia założyć swoje zgromadzenie zakonne, które będzie posługiwało najbiedniejszym. Jako habit swojego zakonu przyjmuje prosty strój najuboższych sari (biała tkanina z niebieskimi paskami). Matka Teresa poleca swoim siostrom, aby swoją pomoc najuboższym budowały na miłości do Chrystusa, na codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie i codziennej Eucharystii.

Matka Teresa bardzo się ucieszyła, kiedy w 1986 roku papież odwiedził jej przytułek prowadzony w Kalkucie. Zapragnął wtedy, aby podobny powstał w Watykanie, co nie spotkało się z przychylnością wielu jego współpracowników. Jednak papież dopiął swego i wkrótce powstał w Watykanie dom dla ubogich, gdzie posługują siostry.

W niecałe 6 lat po śmierci Matki Teresy z Kalkuty papież ogłosił ją błogosławioną (w 2003 roku).

Pytania:

1. Jakie imię na chrzcie dostała Matka Teresa z Kalkuty?

2. Który papież ogłosił Matkę Teresę z Kalkuty błogosławioną?

3. W jakim Państwie znajduje się Kalkuta?