Jan Paweł II w Polsce

Pierwsza pielgrzymka 1979 r.

 

Wielkim pragnieniem Jana Pawła II była wizyta w Polsce. Niestety w Ojczyźnie Jana Pawła II rządzą wtedy komuniści… a właściwie władze radzieckie, którym pomysł zaproszenia do Polski papieża nie za bardzo się podobał. W końcu się udało i w czerwcu 1979 roku papież mógł spędzić 9 dni wśród swoich rodaków. To wtedy podczas Mszy św. na placu Józefa Piłsudskiego padają znamienne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Pomimo, że pielgrzymka do Polski była długa i bardzo wyczerpująca dla Papieża, z wielką radością wracał do Rzymu. Jego pielgrzymka obudziła w Polsce ducha wolności. Niestety rodzącą się Solidarność szybko władze komunistyczne zaczęły prześladować, szczególne represje rozpoczęły się 13 grudnia 1981 r, kiedy w Polsce wprowadzono Stan Wojenny.

W ciągu 27 lat swojego pontyfikatu papież odbył 8 pielgrzymek do Polski. Jego ostatnia pielgrzymka miała miejsce w 2002 roku.

Pytania

1. W którym roku Jan Paweł II odbył pierwszą pielgrzymkę do Polski?

2. Co zrobił Jan Paweł II gdy stanął na polskiej ziemi?

3. Ile pielgrzymek do Ojczyzny odbył papież Jan Paweł II?