Wszystkie dzieci naszej Parafii, ale nie tylko, bo także młodzież i dorosłych, zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 1730 na Roraty. W tym roku naszym roratnim rozważaniom towarzyszył będzie Pamiętnik Papieskiego Anioła, dzięki któremu będziemy poznawać życie naszego wielkiego rodaka papieża Jana Pawła II. Osobom średniego i starszego pokolenia aż trudno wyobrazić sobie, że najmłodsi uczestnicy tegorocznych Rorat nie mogą pamiętać pogrzebu bł. Jana Pawła II, a cóż dopiero dnia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Obecnych sześciolatków nie było jeszcze wtedy na świecie. Ta okoliczność jest jednym z powodów, dla którego Roraty poświęcone są osobie Jana Pawła II. Drugim powodem jest tegoroczna beatyfikacja Jana Pawła II i pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosławionego papieża.

Dla starszych Roraty będą zatem okazją do przeżycia jeszcze raz wzruszających chwil z przeszłości, zaś młodszym pozwolą poznać życie i świętość Karola Wojtyły. Zarówno dla jednych, jak i drugich opowiedziane historie powinny być niezwykle interesujące. Tym bar-dziej że niektóre są mało znane lub nieznane zupełnie, w co aż trudno uwierzyć, biorąc pod uwagę ogromną liczbę opracowań poświęconych Janowi Pawłowi II. Okazuje się jednak, że życie papieża ciągle kryje tajemnice warte poznania.