19 listopada zakończyła się tegoroczna pomoc żywonściowa dla potrzebujących.

Pomocą w ramach programu PEAD 2012 z naszej parafii objętych było 60 osób. W sumie otrzymali oni 4 tony 157 kg żywności za sumę 10.922 zł.