W Krakowie odbyło się coroczne Spotkanie Pacjentów po Transplantacji Szpiku Kostnego.

Pacjenci spotkali się na Klinice Hematologii a następnie udali się do Bazyliki oo. Jezuitów, gdzie Sebastian Niemczycki dał koncert muzyki organowej dedykowany przez pacjentów lekarzom i służbie zdrowia z krakowskiej Kiliniki Hematologicznej.

Po koncercie odbyła się Msza św., której przewodniczył ksiądz kardynał Franciszek Macharski a kazanie wygłosił ks. Piotr Sadkiewicz. Służbę liturgicznę sprawowali ministranci z naszej parafii.

Na zakończenie spotkania w auli Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie dla pacjentów, lekarzy i osób zaproszonych odbył się recital Grzegorza Turnaua.