Tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja odbyła się procesja do czterech ołtarzy z obrzędem poświęcenia pól.

Ołtarze przygotowanie przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przy uprawianych polach, były miejscem modlitwy mieszkańców poszczególnych części parafii. Podczas nabożeństwa majowego modliliśmy się o Boże błogosławieństwo przy tegorocznych pracach polowych, o sprzyjającą pogodę, szacunek dla pracy na roli i dla chleba oraz za zmarłych rolników.