Wielka Sobota jest dniem szczególnym. Tego dnia gromadzimy się w kościołach, aby czuwać przy grobie Jezusa Chrystusa.

Cisza panująca po odejściu Zbawiciela znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii, a Komunię Świętą udzlela się jedynie umierającym. 
Trwająca cały dzień adoracja Jezusa spoczywającego w grobie jest w wielu parafiach ubogacana o wartę pełnioną na wzór żołnierzy rzymskich, którzy pierwsi stali się świadkami niezwykłych wydarzeń towarzyszących zmartwychwstaniu. W naszym kościele od lat wartę tę pełnią Strażacy z OSP Sienna i OSP Leśna. Towarzyszą im ministranci i lektorzy.