To symboliczny loch, więzienie w którym w samotności przebywał Jezus od pojmania w Ogrojcu aż do skazania na śmierć.

Nasza obecność na modlitwie przy Ciemnicy to solidaryzowanie się z cierpiącym, przeżywającym trwogę i opuszczenie Jezusem. On czeka na nasz czas dla Niego właśnie teraz.