Dzieci Maryi z naszej parafii wraz z Siostrą Agnieszką z Żywca pomogły nam lepiej przeżyć uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Dzieci Maryi, które szczególnie czczą Matkę Najświętszą Niepokalanie Poczętą wraz z Siostrą Agnieszką poprzez prezentacje multimedialną przybliżyły nam dogmat Niepokalanego Poczęcia oraz zachęciły do noszenia cudownego Medalika.