Od jutra w naszych kościołach rozpoczynają się roraty. Na te Msze św. bardzo chętnie i licznie przychodzą dzieci.

 

 

Wczesny poranek lub wieczór to czas sprawowania liturgii rorat. Aby dojść do kościoła dzieci muszą pokonać niebezpieczne odcinki drogi, często w ciemnościach, często na drodze, przy której brak pobocza czy chodnika. Chcąc pomóc dzieciom w bezpiecznym przeżywaniu rorat wraz z Komendą Policji w Żywcu zorganizowaliśmy spotkanie z Policjantem Panem Pawełm Roczyną. Dzieci otrzymały odblaski, które pozwolą im być bardziej widocznymi na ulicy.  Spotkanie poprzedziło kazanie księdza Artura na temat V przykazania w odniesieniu do zachowań na drodze.