10.10.2010 r. – X Dzień Papieski
Pod hasłem „Jan Paweł II – odwaga świętości” obchodzimy tegoroczny Dzień Papieski. W naszej wspólnocie nie tylko modliliśmy się o rychłą beatyfiakcję Sługi Bożego Jana Pawła II ale także włączyliśmy się do ogólnopolskiej zbiórki na rzecz stypendystów  z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Fundacji „Światło Nadziei”. Każdy Dzień Papieski ma nas zachęcić do odkrycia na nowo nauczania naszego wielkiego Rodaka. Stąd dziś przed naszym kościołem dwie akcje: zbiórka krwi oraz zapisy do Banku Szpiku Kostnego. Tym sposobem realizowaliśmy wezwanie Jana Pawła II, który mówił:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi…”. W „Evangelum Vitae” i w całym nauczaniu zachęcał do służby życiu. Pisał: Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA… Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi”.
A podczas spotkania z honorowymi dawcami krwi w pełni poparł ich poświęcenie mówiąc: „Godna wielkiego szacunku i uznania jest postawa tych, którzy ofiarują własną krew dla ratowania zagrożonego życia i zdrowia ludzkiego. Jest to ewangeliczna służba samemu życiu, które jest darem Boga”.

Podczas dzisiejszej akcji 75 osób oddałao 34 litry krwi oraz kolejne 11 dopisały się do Banku Szpiku Kostnego.


Więcej na:

http://diecezja.bielsko.pl/wiadomosci/2923,lesna_nowi_dawcy_szpiku_kostnego_i_dar_krwi_z_okazji_dnia_papieskiego

obejrzyj na:

http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/aktualnosci/wideo/10-pazdziernika/2966566