20-21.10.2010 r. – wizyta księdza kardynała Polikarpa Pengo
Po raz 12 nawiedził naszą parafię ks. kard. Polikarp Pengo, Prymas Tanzanii, Przewodniczący Episkopatów Afryki. Wizyta związania jest z pogrzebam śp. ks. prof. Stycznia, przyjaciela Jana Pawła II.
Ksiądz kardynał przybył do nas wraz z naszym rodakiem księdzem Andrzejem Urabńskim, wieloletnim misjonarzem w Tanzanii a obecnie Generałem Zgromadzenia Księży Salwatorianów. W środę wieczór Goście wzięli udział w nabożeństwie różańcowym a następnie w Mszy św. Modliliśmy się za misjonarzy pracujących w Tanzanii. Ksiądz kardynał nawiedził nową kaplicę w podziemiach kościoła, gdzie przez chwilę się modlił.
Po uroczystościach w kościele Goście zjdeli kolację, a ksiądz kardynał spędził noc na plebanii.