23.10.2010 r.  Pilegrzymka Róż Różańcowych do Leśniowa, Gidel, Przyorowa i Częstochowy.

70 osób skupionych w parafialnych Różach Różańcowych wzięło udział w parafilanej pielgrzymce do miejsc świętych w pobliżu Częstochowy.

Pielgrzymce przewodniczył opiekun Róż Różańcowych, ks. Artur Buczek.

 

Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie

 

 

 

Przyorów – św. Anna

 

Gidle 

 

Częstochowa – przy grobie naszego rodaka O. Jana Wolnego, Paulina