Procesja Bożego Ciała

W czwartek, 31 maja 2018 r., wyruszyliśmy z procesją Eucharystyczną po ulicach naszej Parafii. Foto: Filip Jakubiec

Jubileusz ks. Zbigniewa Szychowskiego

W niedzielę, 27 maja 2018 r., obchodziliśmy w naszej Parafii uroczystość 90-lecia urodzin oraz 65-lecia kapłaństwa ks. kan. Zbigniewa Szychowskiego.

Obrzęd poświęcenia pól

W niedzielę, 20 maja 2018 r., odbył się obrzęd poświęcenia pól. Podczas nabożeństw przy czterech ołtarzach prosiliśmy o błogosławieństwo Boże przy pracach polowych.

Dekret

Dekret ks. Biskupa Romana Pindla dotyczący granic naszej Parafii. Dekret

Bierzmowanie

W czwartek, 12 kwietnia 2018 r., młodzież naszej Parafii z klas II i III Gimnazjum przyjęła z rąk ks. Biskupa Romana Pindla sakrament bierzmowania. Foto: Filip Jakubiec

Odpust ku czci Miłosierdzia Bożego

W niedzielę, 8 kwietnia 2018 r., obchodziliśmy w naszej Parafii odpust ku czci Miłosierdzia Bożego. Kazania głosił i sumie odpustowej przewodniczył o. Grzegorz Jaroszewski CSSR.