Siostra Maria Assumpta Pawlus ze Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistka

   Mam na imię siostra Maria Assumpta Pawlus ze Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek). Od czterech lat posługuję w jednej z naszych misji na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Anyama (ok.25 km od stolicy Abidżan), która znajduje się na terenie parafii Notre Dame, prowadzonej przez Synów Boskiej Opatrzności.

Pierwsze trzy siostry przyjechały do Anyama w 1995 roku a zaproszenie tamtejszej ludności. Rozpoczęły swoją działalność od prowadzenia małego ośrodka zdrowia, gdzie potrzebujący mogli otrzymać pomoc lekarską i pielęgniarską.

Obecnie nasza wspólnota zakonna złożona jest z pięciu sióstr z : Włoch, Kenii, Madagaskaru i Polski oraz z kilku młodych dziewcząt w formacji początkowej pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej, Burkina Faso, Benin.

   Nasza działalność apostolska skupia się na promocji ludzkiej , a w sposób szczególny na ochronie życia, zwłaszcza tego nienarodzonego, na umocnieniu pozycji kobiety w naszym społeczeństwie zwłaszcza po przez edukację i troskę o jej życie i zdrowie.
Tym celu powstał szpital składający się z ośrodka zdrowia i oddziału ginekologiczno-położniczego.

 

 

W ośrodku pracuje kilku lekarzy medycyny oraz specjaliści: okulista, kardiolog, pediatra i stomatolog. Około 70% przyjmowanych pacjentów to dzieci w wieku 1 roku do 5 lat. Najczęściej występująca choroba to malaria, która jest przyczyną anemii, wyczerpaniu organizmu i w ciężkich wypadkach prowadzi również do śmierci.

 

Oddział ginekologiczno-położniczy służy na pierwszym miejscu kobiecie i jej dziecku od momentu poczęcia do narodzenia, a przez to całej rodzinie i społeczeństwu. Staramy się zapewnić naszym pacjentkom jak najlepsze warunki i opiekę, podkreślając przez to ich godność i wielkość macierzyństwa. Co dziennie jesteśmy świadkami rodzącego się życia, ale i nie rzadko również świadkami ludzkiego cierpienia i bólu.

  

 

 

Jednym z bardzo poważnych problemów trapiących nasza społeczeństwo jest AIDS, które jest powodem cierpienia wielu ludzi, przyczyną rozpadu rodzin, izolowania chorych, samotności, załamań. Dlatego też powstała przy naszej wspólnocie grupa złożona z ludzi chorych na AIDS, gdzie mogą swobodnie mówić o swoich problemach, oczekiwaniach, marzeniach. Potrzebują oni wsparcia duchowego, moralnego, ale i finansowego, aby mogli rozpocząć jakąś małą działalność i zarabiać na własne życie.

 Od kilku lat prowadzona jest również szkoła kroju i szycia, która daje młodym, zwłaszcza dziewczętom, wykształcenie zawodowe i przygotowanie do życia, naukę o moralności, kulturze osobistej, itp.

 

 

Bierzemy czynny udział w życiu naszej parafii poprzez przynależność do grup działających na terenie naszej parafii, katechezę itp.

Od roku prowadzimy niedzielną świetlice, gdzie możemy spotykać się z dziećmi, wspólnie rozważać Słowo Boże, rozmawiać i bawić się z nimi.

 

 

Zawierzamy Bogu cała naszą działalność apostolska i polecamy się modlitwie ludzi dobrej woli.

Siostra Maria Assumpta

 

Strona internetowa naszego zgromadzenia: www.orionistki.pl

 

Nasza parafia wspiera misje na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Od trzech lat udzielamy pomocy stypendialnej dwójce uczniów z misji w której pracuje s. Assumpta. Są to Juliette i Victoire. Roczne stypendium na każde z nich wynosi $150 USD. W ramach stypendium otrzymują wyprawki szkolne, ubrania, itd.

Juliette:

  

Rodzice Juliette

 

 

Juliette


Juliette ze swoją siostrą

 

Victoire:

    

Osoby chcące wspomóc fundusz stypendialny dla dzieci z Wybrzeża Kości Słoniowej, mogą przesłać na konto Sióstr Orianistek dowolne ofiary.

Nazwa naszego szpitala :  CENTRE MEDICAL ST.LOUIS ORIONE – ANYAMA

 Bank: BACI /ATLANTIQUE/

                               CI034  44001  019440330003  51

 

Kod banku   : CI034

Kod Swift     : ATCI CI AB

Dopisek: stypendium Leśna