O. Jan Konior SJ, ur. w Leśnej k. Żywca jezuita, filozof, teolog, sinolog, rekolekcjonista i kierownik duchowy, od 20 lat zajmuje się filozofią, Kulturami Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Studia filozoficzne klasyczne„Ignatianum ” i PAT – (obecny UPJPII Kraków, studia języka chińskiego i teologii, a także religii wschodnich odbył na Fu-jen „Catholic University w Tajpei i Cheng-kong” University w Tajnanie (literatura chińska i filozofia). Na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, studiował teologię misyjną i ekumenizm z elementami duchowości, religie świata,  dialog miedzykulturowy i miedzyreligijny w kontekście buddyzmu, taoizmu, konfucjonizmu, szintoizmu, hinduizmu, i islamu w relacji do chrześcijaństwa, inkulturację, nową ewangelizację i psychologię kultury. Kierunki zainteresowań badawczych: Świat Wschodu i Zachodu w ujęciu komparatywnym: Teologia religii i ekumenizm, Filozofia Wschodu, psychoanaliza i kultura. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych w Polsce i za granicą, głównie z obszaru świata wschodniego oraz duchowości i mistyki.Wykładowca filozofii i kultury w WSF-P „Ignatianum” w Krakowie. Znawca zła, grzechu i cierpienia w chrześcijaństwie i w religiach niechrześcijańskich.

W ostatnim czasie przybywał na stypendium naukowy w Sankt Augustin (Monumenta Serica), Niemcy, marzec 2010 – sierpnia 2010.
Kolejne stypendium naukowe Rzym, Uniwersytet Gregoriański, Archivum Romanum, 21 października – 28 luty 2011.
W międzyczasie pomagał w prowadzeniu warsztatów liturgiczno-muzycznych dla uzdolnionej młodzieży polskiej w Pieszycach k. Dzierżoniowa, 24 IX – 26 IX, klasztor SS. Salezjanek.

 

ks. Jan Konior poleca:

http://e.wydawnictwowam.pl/?Page=opis&Id=56919

 

=====================================================================================================

 

ks. Jan Konior proponuje na adwentowe dni:

http://e.wydawnictwowam.pl/?Page=opis&Id=59212