Niedziela 10 grudnia była kolejną niedzielą misyjną wpisaną w nasz rok jubileuszowy. Tym razem tematem był Sakrament Pokuty i Pojednania. Kaznodziejom był ks. Jacek Orszulik, który pracował w naszej parafii jako diakon na przełomie 1999 i 2000 roku. 

Równocześnie swoją katechezę odbyli rodzice dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.