Wraz z zespołem LIPOWIANE przeżyliśmy Niedzielę Pamięci, która wpisuje się w jubileusz parafii. Parafianie otrzymali 1000 zniczy, które zanieśli na cmentarz. Po Mszy Świętej o 11:00 udaliśmy się z zespołem na nasz cmentarz by tam śpiewając modlić się za zmarłych.