W Pracowni Witraży WUTTKE w Bielsku-Białej jest realizowany witraż z wizerunkiem naszego Patrona Św. Michała Archanioła. Będzie to tablica upamiętnienia Jubileusz 50-lecia powstania Parafii. Montaż witraża będzie przed uroczystościami odpustowymi.