W naszej wspólnocie Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ma wiele wymiarów. Na Mszy Świętej o godz. 9:30 modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny- okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Stanisław Podziorny. Byli z nami obecni druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennej, którzy przyzywali pomocy swojego patrona Św. Floriana. Na Eucharystii o godz. 11:00 razem z uczniami klas 4-tych dziękowaliśmy za I-wszą rocznicę ich Komunii Świętej.