Tradycyjnie w czasie ostatnich rorat do naszej parafii dotarło Światło z Betlejem przyniesione przez harcerzy. Światłem rozświetliliśmy naszą świątynie, lampiony w których światło zabraliśmy do naszych domów, oraz znicze, które zostały rozdane dla rodzin, które pożegnały w tym roku bliskich.