Sumie odpustowej przewodniczył i kazania przybliżające postać patronki wsi Sienna wygłosił ks. Przemysław Druszcz.