1 września o godz. 17:00 odbyła się Uroczysta Msza Święta z udziałem uczniów, ich rodziców i nauczycieli na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.  Po Mszy Świętej uczniowie otrzymali indywidualne błogosławieństwo. Poświęcono również plecaki i przybory szkolne.