We wtorkowy wieczór odbyła się adoracja wspólnoty  Galilea. Czuwanie poprowadził Domek Męski jako inauguracje kolejnego roku formacyjnego.