Za nami pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Parafialnej i Ekonomicznej.