Drodzy parafianie, mili goście, przyjmijcie Wielkanocne życzenia:
Niech Zmartwychwstały Jezus dodaje nadziei. On przynosi przesłanie pokoju i utwierdza nas w pewności, że do Niego należy ostatnie słowo, a jest to słowo miłości.
On, który jest Panem dziejów i świata, jest jeszcze bliżej każdej i każdego z nas w tym trudnym czasie naszego życia.
I dlatego do wszystkich wyraźnie mówi – i niech stanie się to naszym udziałem – Pokój Wam! (J 20, 26).

Niech ta nadzieja napełni Wasze serca.
Szczęść Boże.
Wasi Duszpasterze.