W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu o godz. 13:30 odprawiona została Msza Święta, po której nastąpił tradycyjny pacierz za zmarłych.