Artykuł i fotorelacja z 1- wszej niedzieli Adwentu.

https://bielsko.gosc.pl/doc/7246287.W-Lesnej-o-adwentowym-wiencu-i-Swietej-Rodzinie-ktora-odwiedza