Garść informacji co dzieje się na spotkaniach formacyjnych naszej grupy, która spotyka się co sobotę o godz. 9:00 w salce pod kościołem. Chętnych nadal zapraszamy.
– Rozpoczęcie roku formacyjnego i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
– Wyjazd do Żywca do Sióstr Szarytek i do parku
– Udział w odpustach parafialnych
– Stała praca formacyjna
– porządkowanie zaniedbanych grobów