W niedzielę poprzedzającą Święto Świętych Archaniołów, nasza parafia przeżywała Odpust ku czci swojego patrona. Kazania głosił i Sumie przewodniczył ks. Jacek Pędziwiatr.