W Uroczystość MB Królowej Polski w naszej parafii, gościliśmy siostry Szarytki, które od wielu lat związane są z grupa Dzieci Maryi w naszej parafii. Po każdej Mszy Świętej S. Stanisława dzieliła się refleksją maryjną. Siostry uczestniczyły w nabożeństwie majowym oraz wręczyły każdemu „Cudowny Medalik