DRODZY PARAFIANIE !

Wielkanoc to czas duchowego pokrzepienia. W tym niełatwym dla nas wszystkich okresie potrzebujemy go wyjątkowo dużo.

Odnajdźmy w sobie radość ze Zmartwychwstania Jezusa i dzielmy się nią tak jak potrafimy najlepiej.

Niech Wielkanocna Dobra Nowina roznieci w nas optymizm i wiarę w lepsze jutro.

                                                                                 Wasi duszpasterze.