Rozpoczynamy XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.

Zachęcamy do odkrywania na nowo w naszych rodzinach Księgi Nad Księgami- Pisma Świętego. Niech ONO nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok. Niech będzie dla nas światłem i mocą na drodze naszego osobistego i narodowego życia przez wszystkie kolejne dni.