W niedzielę Palmową zakończyliśmy Rekolekcje Parafialne, które wygłosił do nas ks. Robert Kurpios- dyrektor Caritas Diecezji Bielsko- Żywieckiej.