W tym roku to rodziny, bądź przedstawiciele rodzin gromadzą się na Mszy Świętej oraz na specjalnym nabożeństwie przed Najświętszym Sakramentem prosząc o błogosławieństwo dla swoich bliskich. W czasie nabożeństwa rodziny otrzymują indywidualne błogosławieństwo oraz wodę świeconą, kredę i tekst modlitw do odmówienia w domu.