Uroczystością Najświętszej Maryi Panny rozpoczynamy nowy rok.
Nie może być lepszego początku roku i wszystkich dni naszego życia, jak rozpoczynanie ich wraz z Maryją.
Zwracamy się do Niej z dziecięcą ufnością, by nam pomagała przeżyć święcie każdy dzień.
Prośmy, aby nas skłaniała do rozpoczynania naszych starań od nowa, gdyż będąc słabi, upadamy i zbaczamy z drogi.
Prośmy Ją, aby wstawiała się za nami u swego Syna, żebyśmy odnowili się wewnętrznie i wzrastali w miłości do Boga i służbie naszym bliźnim.

W ręce Najświętszej Maryi Panny składamy pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem, uświęcenia pracy zawodowej, wiernego głoszenia Ewangelii. Będziemy wzywać Jej imienia, ilekroć pojawią się trudności. A Ona, będąc zawsze na usługach swych dzieci, kiedy usłyszy swoje imię na naszych ustach, pośpieszy nam z pomocą. Nie pozostawi nas samych w trudnych sytuacjach dnia codziennego. Błogosławionego Nowego Roku
Tego życzą u progu Anno Domini 2021, Wasi duszpasterze