Tradycyjnie w wigilijny poranek o 6:30 celebrowaliśmy ostatnią Mszę Świętą Roratnią w czasie której harcerze przekazali do naszej parafii światełko Betlejemskie. Dziękujemy im za coroczną pamięć o naszej wspólnocie. W czasie ostatnich rorat modliliśmy się za wszystkich zmarłych parafian od ostatniej wigilii, a rodziny otrzymały znicze zapalone od ognia Betlejemskiego, które zanieśli na groby swoich najbliższych.