Parafia przekazała łóżko dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, które będzie wykorzystane w kursach „Opieka dla osób starszych i niepełnosprawnych”, które są prowadzone przez Zakład.