Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny w dniu Święta Niepodległości. Zapraszamy na Mszę Świętą 11 Listopada o godz. 17:30.
Otoczmy modlitwą wszystkie sprawy naszego kraju. Módlmy się o pokój i ducha zgody między rodakami. Polecajmy wszystkich których dotykają skutki epidemii. Módlmy się za wszystkich, którzy oddali życie walczą o wolność w naszej Ojczyźnie.