W związku z kolejnymi obostrzeniami epidemiologicznymi od soboty 7 listopada w naszym kościele na Mszach Świętych i Nabożeństwach może przebywać 45 osób.
przypominamy o zakrywaniu ust i nosa.
– przed wejściem do świątyni dezynfekujemy ręce.
– spowiedź święta w konfesjonale. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu spowiedzi prosimy zdezynfekować folię w konfesjonale. Istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu po za konfesjonałem.
– funkcjonowanie kancelarii na dotychczasowych warunkach.
– Sakrament Chorych – tylko w niebezpieczeństwie śmierci.